Advies & Auditering


Kwaliteitszorg en advies voor de mobiliteitsbranche.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Vanaf 1999 zijn wij actief. In eerste instantie in de automotive waar dan ook onze roots liggen. Dit is in de loop van de jaren uitgebreid naar alles op wielen of in sommige gevallen ook rupsbanden. Kortom in de technische dienstverlening zowel naar particulier als naar bedrijven zijn we bedreven. Door ons uitgebreide netwerk hebben we de mogelijkheid om in de gehele Benelux u van dienst te zijn.


We have been active since 1999. Initially in the automotive industry, where we have our roots. Over the years, this has expanded to include anything on wheels or in some cases, tracks. In short, we are adept at providing technical services to both private individuals and companies. Thanks to our extensive network, we have the opportunity to be of service to you throughout the Benelux.

Onze hands on mentaliteit maakt dat we snel de connectie maken met het uitvoerend personeel. Deze korte lijn maakt dat we binnen afzienbare tijd tot de essentie van de organisatie doordringen. Bovendien kennen we de taal van werkvloer waardoor we de mensen kunnen motiveren op een goede manier. De efficiency in het bedrijf bestaat uit het personeel en natuurlijk ook de "hardware". Wij ondersteunen u graag bij de inrichting van uw nieuwe of bestaande pand. Om er voor te zorgen dat de routing zo optimaal mogelijk verloopt zonder daarbij de klantbeleving tekort te doen.


Our hands-on mentality means that we quickly make the connection with the executive staff. This short line means that we will get to the essence of the organization in the foreseeable future. Moreover, we know the language of the workplace, so we can motivate people in a good way. The efficiency in the company consists of the personnel and of course also the "hardware". We are happy to support you in furnishing your new or existing building. To ensure that the routing runs as optimally as possible without compromising the customer experience.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel als lead auditor ISO 9002 is kwaliteit een tweede natuur geworden. De kwaliteit van uw organisatie naar een hoger niveau brengen is voor ons de motivatie van ons werk. Garantie audits zijn voor ons geen probleem. Dit voeren we al jaren uit voor diverse automerken. Vul het contactformulier in en we nemen contact met u op. Of mail ons direct op info@vanheukelomconsultants.nl


Quality is of paramount importance, as a lead auditor ISO 9002 quality has become second nature. Bringing the quality of your organization to a higher level is the motivation for our work. Warranty audits are also no problem for us. For several years we conduct warranty audits for different car manufacturers. Fill out the contact form and we will contact you. Or email us directly at info@vanheukelomconsultants.nl

Neem contact met ons op.